Lapinlumon Freesia
har været parret med
Persons Atlas   S
 
Lapinlumon Freesia
har været parret med
Black Blossom Lord Radne
 
Lapinlumon Freesia   8-9-2008
DKCH INTCH DEVDHCH KBHV12 KLBCH 
Freesia er gået på pension   ;-) 
 
 
 
 
Lapinlumon Freesia 
Lykke og Carsten Sørensen  | Tlf.: 60962020 - 42300864 | happylapp@stofanet.dk